background

About us

Pogoji uporabe

Splošni pogoji za uporabo sistema rezervacij Orbit Car Hire

Orbit Car Hire

1) Opredelitev pojmov in pomena

Storitve Orbit Car Hire: sistem rezervacij Orbit Car Hire na www.orbitcarhire.com, ki uporabniku omogoča, da rezervira najem avtomobila preko različnih agencij za najem avtomobilov na različnih lokacijah (odvisno od razpoložljivosti). Pogodba o najemu avtomobila se nato sklene neposredno med uporabnikom in agencijo za najem avtomobila, pri kateri je bila uporabnikova rezervacija opravljena prek sistema rezervacij.

Uporabnik: Vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja sistem rezervacij Orbit Car Hire. Oseba (glavni voznik), ki bo z agencijo za najem avtomobila podpisala najemno pogodbo in ki je upravičena do vožnje vozila po splošnih pogojih.

Zastopnik: Orbit Car Hire Ehf., Ki je lastnik in upravitelj sistema rezervacij Orbit Car Hire.

Rezervacijski sistem: Rezervacijski sistem Orbit Car Hire, ki uporabniku omogoča, da preko spletne aplikacije rezervira najem avtomobila.

Agencija za najem avtomobilov: podjetje, ki pod predhodno določenimi pogoji ponuja storitve najema vozil uporabnikom preko Rezervacijskega sistema Orbit Car Hire.

Splošni pogoji: sestavljeni so iz teh splošnih pogojev za rezervacijski sistem Orbit Car Hire in splošnih pogojev izbrane agencije za najem avtomobila

Veljavna kreditna kartica: kreditna kartica, ki jo sprejmeta rezervacijski sistem in izbrana agencija za najem avtomobila - ta kreditna kartica mora biti last uporabnika (registrirana pod imenom glavnega voznika), veljavna in razpoložljivo višino sredstev, ki ustreza splošnim pogojem agencije za najem avtomobila.

2) Pravice in obveznosti

Uporabnik se strinja in zavezuje:

S politiko zasebnosti in s temi splošnimi pogoji ter s splošnimi pogoji izbrane agencije za najem avtomobila.

Da je sposoben poslovati in sposoben ukrepati, skleniti in izpolniti obveznosti iz pogodbenega razmerja ali pa je zavezan plačati škodo zastopniku.

Neposredno obvestiti agencijo za najem avtomobila o vseh posebnih fizičnih ali duševnih razmerah, povezanih z najemom avtomobila.

Da nemudoma obvestite agencijo za najem avtomobila v primeru nesreče ali škode na vozilu, sicer boste odgovorni za dodatne stroške, če ne boste obvestili.

Da agenciji za najem avtomobila, navedeni v potrditvenem dokumentu ali voucherju, predložite veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), veljavno mednarodno vozniško dovoljenje (če je potrebno), veljavno kreditno kartico na ime uporabnika in potrditveni dokument ali kupona v trenutku najema avtomobila, sicer lahko agencija za najem avtomobila storitev zavrne in uporabnik ne bo upravičen do povračila stroškov, povezanih z rezervacijo vozila.

V primeru zamude v času prevzema vozila, uporabnik o zamudi obvesti agencijo za najem avtomobila ali zastopnika in jih obvesti o času prihoda.

Da lahko agencija za najem avtomobila zavrne prevzem vozila, če uporabnik zamuja z prevzemom vozila.

Zastopnik ne more jamčiti in ni odgovoren za storitve najema avtomobilov, ki jih zagotavlja agencija za najem avtomobila v okviru sistema rezervacij, in je zato njegova odgovornost za povrnitev škode za uporabnika popolnoma izključena.

Odgovornost zastopnika v nobenem primeru ne sme presegati vrednosti provizij zastopnika za rezervacijo.

Da zastopnik ni odgovoren za posredne izgube, ki se pojavijo kot stranski učinek glavne izgube ali škode zaradi kršitve sporazuma in ki jih uporabnik in agent ne moreta predvideti; prav tako agent ne odgovarja zato, brez omejitev, izgubo dobička, izgubo priložnosti, izgubo dobrega imena ali posledične izgube, škodo ali stroške.

Ne uporabljati nobene naprave ali računalniških programov, ki bi imeli neposreden ali posreden vpliv na rezervacijski sistem (vključno, vendar ne omejeno na to, da bi mu / ji omogočili pridobivanje vsebine ali drugih podrobnosti, vključno s cenami).

Da ne bi vplivali ali nameravali vplivati ​​na normalno delovanje rezervacijskega sistema, sicer bo njihov dostop takoj onemogočen.

Ne uporabljati rezervacijskega sistema za kakršne koli namene, ki niso zakoniti ali so prepovedani in so v nasprotju z določbami splošnih pogojev.

Ne uporabljati rezervacijskega sistema za kakršne koli špekulativne ali lažne rezervacije (npr., Vendar da ni omejena na iskanje agencije za najem avtomobila ali njihove cene).

Ne uporabljati blagovnih znamk "Orbit Car Hire" ali katere koli druge zastopniške blagovne znamke v komercialne namene, ne da bi prej pridobil pisno soglasje lastnika blagovne znamke.

Ne reproducirati vsebine rezervacijskega sistema za nobene namene.

Zastopnik se strinja in zavezuje:

Da si prizadeva zagotoviti rezervacijski sistem, ki je na voljo 24 ur na dan, medtem ko si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila začasno onemogoči uporabo ali dostop do rezervacijskega sistema v primeru sistemskih ali omrežnih napak, nadgradenj in sprememb, vzdrževalnih del, popravila ali drugih objektivnih razlogov.

Obdelovati in hraniti osebne podatke uporabnika v skladu z veljavno veljavno zakonodajo, veljavno na Islandiji, v skladu z določbami iz politike zasebnosti.

Obveščati uporabnika o vseh spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev in Pravilnika o zasebnosti na predpisani način.

Da se obrnete na uporabnika na njegovo telefonsko številko samo v nujnih primerih, povezanih z rezervacijo uporabnika.

3.1) Vrste rezervacij in plačilo

Uporabnik je obveščen, da lahko ponudbe na rezervacijskih platformah uvrstimo med dve vrsti rezervacij:

Rezervacije z delnim plačilom ob rezervaciji, pri katerih se plačilo izvede le delno ob rezervaciji, preostalo pa se plača v trenutku, ko stranka prevzame vozilo pri agenciji za najem avtomobila. Če je ponudba navedena kot ponudba za delno plačilo ob rezervaciji, bo to navedeno v drugem koraku postopka spletne rezervacije - tam je cena razdeljena na dva dela - »Plačaj zdaj« in »Plačaj lokalno«. Znesek "Plačaj zdaj" je provizija, ki jo zaračuna Orbit Car Hire in jo mora kupec plačati ob rezervaciji, znesek "Plačaj lokalno" pa bo agenciji za najem avtomobila plačala v času in na kraju prevzem vozila.

Popolnoma predplačane rezervacije, pri katerih je treba celoten znesek plačati v času rezervacije, z doplačilom agenciji za najem avtomobila za morebitne dodatne stroške in gorivo (če je primerno v skladu s splošnimi pogoji agencije za najem avtomobila).

Vrsta rezervacije ni na voljo uporabniku, saj je odvisna od lokacije in / ali izbrane agencije za najem avtomobila. Vrsta rezervacije je navedena v vsaki posamezni ponudbi najema vozila.

 

Izvedba plačil je mogoča na dva načina:

plačilo s kreditno / debetno kartico prek rezervacijskega sistema; ali

z nakazilom zneska na podlagi predračuna. Rezervacijski sistem ne ponuja te možnosti. Če želite izbrati to možnost za izvedbo plačila, pokličite našo službo za stranke. S to možnostjo agent posreduje uporabniku predračun za plačljiv znesek. Ta način plačila bo možen samo za rezervacije, opravljene vsaj 5 delovnih dni pred prevzemom vozila. Predplačilo nikoli ne more biti način plačila za last minute rezervacije. S to možnostjo bo agent lahko potrdil rezervacijo šele, ko bo prejel znesek na bančni račun agenta.

Če je potrebno kakršno koli plačilo pred zaključkom postopka rezervacije, rezervacijski sistem o tem obvesti uporabnika. V takem primeru mora uporabnik znesek plačati neposredno agenciji za najem avtomobila. Vendar je uporabnik vedno odgovoren za plačilo dodatnih storitev / stroškov, ki jih je zahteval uporabnik, in je odgovoren tudi za vse druge stroške, povezane z najemom vozila ali vozila, ki je najet.

Za uporabo storitve najema avtomobila preko rezervacijskega sistema mora uporabnik uporabiti kreditno kartico v lasti imetnika rezervacije. Stroški se zaračunajo v osnovnih valutah sistema rezervacij, v EUR, GBP in USD, odvisno od prebivališča uporabnika. Zastopnik ni odgovoren za menjalni tečaj. S sprejetjem teh pogojev se uporabnik strinja, da če je znesek prikazan v valuti, ki se razlikuje od valute EUR, GBP ali USD, in če se uporabnikova kreditna kartica obdeluje v kateri koli drugi valuti, kot je EUR, GBP ali USD, zaradi menjalnega tečaja se lahko dejanski znesek, zaračunan na njihovi plačilni kartici, razlikuje od zneska, prikazanega na spletnem mestu. Menjalni tečaji v rezervacijskem sistemu se osvežijo in naložijo enkrat dnevno od tujih virov in se lahko razlikujejo od trenutnih razmer na valutnem trgu. Če vam vrnemo denar na vaš račun, vam vrnemo natančen znesek, ki smo ga prvotno zaračunali v osnovni valuti rezervacijskega sistema, in ne bomo odgovorni za nihanja menjalnih tečajev, zaradi katerih boste prejeli večje ali manjše vračilo, kot je bilo pričakovano.

Z rezervacijo uporabnik potrdi, da je na njegovi kreditni kartici dovolj sredstev za dokončanje rezervacije in da je kreditna kartica zaračunana za znesek pologa. Če je plačilo zavrnjeno zaradi premajhnih sredstev na kreditni kartici ali zaradi kakršnih koli drugih težav, povezanih s kreditno kartico, lahko agent odpove rezervacijo brez predhodnega obvestila.

Med postopkom rezervacije bo v skladu z zahtevami rezervacijskega sistema sprejeta debetna ali kreditna kartica. Po potrditvi iz rezervacijskega sistema bo agencija za najem avtomobila sprejemala samo kreditne kartice z izjemo katerega koli drugega obvestila navedeno v pogojih ponudnika storitev najema avtomobila, ki bo uporabniku zagotovil vozilo. 

3.2) Dokumentacija in potrditev

Voucher ali potrditveni dokument

Potrditveni dokument ali bon se lahko šteje za dokaz uspešne in veljavne rezervacije.

E-poštno sporočilo »stanje v obdelavi«: rezervacija je bila obdelana, vendar je v fazi čakanja na potrditev. Uporabnik bo prejel e-poštno sporočilo »Čakam na potrditev«.

Potrditev rezervacije: rezervacijo so potrdile vse strani in se šteje kot formalna rezervacija med vpletenimi stranmi.

Cena najema je navedena v potrditvenem dokumentu. Za morebitne dodatne stroške in / ali pristojbine nekaterih agencij za najem avtomobilov se mora uporabnik sklicevati na določila in pogoje agencije za najem avtomobila.

Zastopnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli dodatne stroške, ki jih zaračuna agencija za najem avtomobila zaradi kakršne koli spremembe prvotne rezervacije, na katero se je uporabnik strinjal s podpisom najemne pogodbe, vključno z dodatnimi možnostmi / stroški najema.

Če potrditvenega dokumenta ali kupona na šalterju ponudnika najema avtomobila ne predložite, agent ne bo odgovoren za zavrnitev najema in uporabnik ne bo prejel nobenega povračila.

Osebna izkaznica ali potni list

Na mestu prevzema mora biti prisoten uporabnik in tudi dodatni voznik (-i):

veljaven potni list ali veljaven osebni dokument, ki potrjuje domači naslov

nerezidenti EU: dokazilo o vstopu / izstopu v državo prevzema (sprejemljive e-vozovnice)

uporabnik bo ob prevzemu svojega vozila morda moral predložiti dodatno identifikacijsko številko v obliki: ID države prebivališča.

 

uporabniški potni list, vozniško dovoljenje in druge oblike osebnih dokumentov lahko ponudnik najema avtomobila elektronsko preveri.

 

Vozniško dovoljenje

Vse zahteve glede vozniškega dovoljenja veljajo za uporabnika in morebitne dodatne voznike.

Uporabnik in dodatni vozniki morajo predložiti celotno veljavno vozniško dovoljenje, ki ga imajo najmanj 1 (2 leti na določenih lokacijah) celo leto (-a) brez večjih priporočil. Potekle ali začasne licence ne bodo sprejete.

Če ima uporabnik ali kateri koli od dodatnih voznikov vozniško dovoljenje v papirni obliki v Združenem kraljestvu, morajo vozniki predložiti tudi drugo obliko osebnega dokumenta v obliki polnega veljavnega potnega lista, osebne izkaznice oboroženih sil ali policije. Garancijski list. Dokumente je treba vedno imeti pri sebi.

Od 8. junija 2015 je bilo ukinjeno vozniško dovoljenje (UK). Če imate vozniško dovoljenje v Združenem kraljestvu, boste podvrženi preverjanju agencije za dovoljenja za voznike in vozila (DVLA). Podatke o vozniškem dovoljenju si lahko ogledate (in jih delite) na spletnem mestu www.gov.uk/view-driving-licence.

Mednarodno vozniško dovoljenje (vozniško dovoljenje) je potrebno, če nacionalno vozniško dovoljenje, ki ga ima uporabnik ali kateri koli od dodatnih voznikov, ni jasno določljivo kot vozniško dovoljenje, npr. Je v nelatinični abecedi (npr. V arabščini, kitajščini, grščini, Japonski, ruski) in / ali za tiste, ki niso državljani EU. Upoštevajte, da je treba v primeru zahteve oba dokumenta (nacionalno in mednarodno dovoljenje) vedno imeti pri voznikih.

Uporabnik je sam dolžan zagotoviti, da ima vso potrebno dokumentacijo in da je njegovo / njeno vozniško dovoljenje veljavno v državi, ki jo namerava najeti. Če tega ne stori uporabnik, se bo najemnina štela za nedostopno in mu bo ustrezno zaračunana.

3.3) Specifikacije

Depozit, presežek in gorivo na okencu ponudnika najema vozil

Upoštevajte, da bo večina agencij za najem avtomobila od uporabnika zahtevala, da ob prevzemu vozila pusti varščino. Ta znesek je mogoče blokirati ali zaračunati, odvisno od ponudnika najema avtomobila (v skladu s Splošnimi pogoji ponudnika najema avtomobila) in lahko ustreza presežnemu znesku. Kavcija je lahko enak presežku + stroški najema + cena goriva + cena dodatkov + varščina + DDV (prometni davek / DDV).

Informacije o politiki in presežku goriva lahko najdete med postopkom rezervacije in so navedene tudi v potrditvenem dokumentu ali voucherju.

Če se avtomobil in dodatna oprema vrnejo v enakem stanju, kot je bilo najeto in v skladu s politiko goriva, se ta znesek sprosti ali povrne.

Meet and Greet storitev

Za prevzem na letališču je uporabnik odgovoren, da posreduje agentu svojo pravilno številko leta in čas prihoda. Zastopnik ni odgovoren za morebitne neuspešne najeme, ker uporabnik teh podatkov ni posredoval ali če uporabnik tega ni storil pravočasno.

Storitev zunaj delovnega časa

Vsi prevzemi in vračila vozil izven delovnega časa agencije za najem avtomobilov se štejejo za storitev zunaj delovnega časa. Storitev zunaj delovnega časa je na voljo samo na zahtevo in jo lahko agencija za najem avtomobila dodatno zaračuna v skladu s Splošnimi pogoji agencije za najem avtomobila.

Najmanjša / največja starostna omejitev

Voznik ne sme biti mlajši od 18 let.

Na nekaterih lokacijah v državi najema lahko veljajo dodatne zahteve in pristojbine, ki se lahko razlikujejo glede na najnižjo / najvišjo starost, odvisno tudi od agencije za najem avtomobila.

Dodatni vozniki

Lahko se zaračuna dodatna pristojbina za dodatnega voznika, ki jo bo treba plačati na okencu ponudnika za najem vozila, razen če je dodatna vozniška pristojbina vključena v ceno.

Podaljšanje najema

Podaljšanja so možna samo z novo rezervacijo prek sistema rezervacij Orbit Car Hire.

Poznejši prevzemi / zgodnejša vračila

Uporabnik ni upravičen do povračila neizkoriščenih dni, če je najeto vozilo vrnjeno prej, kot je navedeno na voucherju.

Če vrnete vozilo pozneje / prej, kot je bilo dogovorjeno v vašem dokumentu o najemu, se lahko zaračuna kazen za pozno / zgodnje vračilo.

Vračila na drugi lokaciji

Vračila na drugi lokaciji je treba potrditi vnaprej, za njih pa je treba plačati enosmerne pristojbine. Najem se šteje za enosmerno, če vozilo vrnete na katero koli mesto, razen na tisto, s katerega ste ga prevzeli. Vse enosmerne pristojbine (če obstajajo) se plačajo lokalno. Če ste iskali enosmerni najem, je provizija prikazana v vaši ponudbi. Vsaka ponudba velja samo za izbrane lokacije prevzema in vračila. Če si želite ogledati enosmerne cene za druge lokacije, mora uporabnik opraviti novo spletno iskanje ali nas neposredno kontaktirati.

Najetih navigacijskih naprav morda ne bo mogoče vrniti na določene druge lokacije. Podrobna pravila morate ob prevzemu preveriti pri agenciji za najem avtomobilov.

Zavarovanja

Zavarovalni paket se nanaša na agencijo za najem avtomobilov.

Otroški sedeži, dodatni predmeti in dostava so na voljo le na zahtevo (odvisno od razpoložljivosti). Dodatna oprema, kot so otroški sedeži, strešni nosilci (ni na voljo pri nekaterih avtomobilih) in drugi "dodatni" predmeti; dostave so na zahtevo in odvisne od lokalne razpoložljivosti v času prevzema. Uporabnik mora takse in dodatke plačati lokalno agenciji za najem avtomobila ob prevzemu (razen dodatkov z oznako *, ki se plačajo ob rezervaciji). Upoštevajte, da se lahko lokalni davki, kot so DDV, davek na blago ali davek od prodaje, zaračunajo za lokalne dajatve. Ob rezervaciji zahtevajte vse potrebne dodatke, vendar upoštevajte, da ob prevzemu ne moremo zagotoviti njihove razpoložljivosti.

 

 

Geografske omejitve

Uporabnik se mora sklicevati na splošne pogoje agencije za najem avtomobila.

Kapaciteta avtomobila in avtomobilski razred

Ne sprejemamo odgovornosti za to, da je avto neprimeren za vse potnike in prtljago. Informacije o prtljažniku so zgolj informativne narave.

To se lahko razlikuje glede na velikost grupe vozila ali rezervirano kategorijo avtomobila.

Uporabnik se mora sklicevati na Splošne pogoje agencije za najem avtomobila.

Za določeno znamko ali model avtomobila ne moremo garantirati. Avtomobil, prikazan na potrditvenem dokumentu / voucherju, je zgolj informativnega značaja in podjetje za najem avtomobilov lahko namesto tega zagotovi drug avto, ki velja za podobnega ali boljšega.

Zagotovilo Vozila

Agencije za najem avtomobila si pridržujejo pravico do zavrnitve avtomobila kateri koli osebi, ki se šteje za neprimerno za vožnjo ali ne izpolnjuje pogojev za upravičenost. Ne bomo odgovorni za dokončanje potovalnih aranžmajev ali za kakršno koli povračilo, odškodnino ali kakršne koli druge stroške, ki jih bo moral uporabnik plačati v takem primeru.

Nesreče / mehanske težave

V primeru okvare ali mehanskih težav takoj pokličite agenta (Orbit Car Hire) in agencijo za najem avtomobila. Agencija za najem avtomobila mora odobriti popravilo ali upravljanje nadomestnega vozila. Če je uporabnik v nesreči, mora poklicati lokalne organe in agencijo za najem avtomobilov. Zastopnik svetuje, da hranite kopije vse ustrezne dokumentacije, saj so nujna zahteva za vsak zahtevek, ki ga želi uporabnik vložiti. Za rezervacijo katerega koli vozila veljajo splošni pogoji, ki jih ima agencija za najem avtomobila, in ustrezni predpisi države in / ali države, v kateri poteka najem. Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje in splošne pogoje agencije za najem avtomobila. Zastopnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo, spremembo, zamudo ali spremembo zaradi kakršne koli nesreče, mehanskih težav ali kakršnih koli težav v državi prevzema, ki niso omejene na omejitve potovanja, težave z delom (kot so stavka) ali konflikt nadzora zračnega prometa ali teroristične dejavnosti, naravne ali jedrske nesreče, požari ali neugodne podnebne razmere, tehnične težave s prevozom, zaprtje ali zastoji letališč in trajektnih pristanišč, odpoved rednih letov ali finančna neustreznost letalski prevozniki.

 

4) Sprememba rezervacije

Uporabnik ima lahko možnost, da v skladu s splošnimi pogoji agencije za najem avtomobila spremeni nekatere posamezne atribute (glavni voznik, podatki o naslovu) svoje rezervacije za najem na spletu.

Če uporabnik spremeni druge lastnosti - vse, kar vpliva na ceno najema, kot so lokacija, dobavitelj, skupina avtomobilov ali dolžina najema, se uporabniku zaračuna po trenutno objavljeni ceni, ki se lahko razlikuje od prvotno plačane.

Uporabnik mora poklicati agenta, če je čas do prevzema manj kot 48 ur in želi spremeniti svojo rezervacijo.

Spremembe v rezervacijah je možno samo s pisno komunikacijo (e-pošta na customerservice@orbitcarhire.com)

5) Politika odpovedi

Če želi uporabnik odpovedati svojo rezervacijo, se mora pisno obrniti na agenta, tako da pošlje e-pošto na naslov customerservice@orbitcarhire.com. Preklici po telefonu ne bodo sprejeti. Preklic lahko oddate samo preko rezervacijeskega Sistema posrednika in ne prek izbrane agencije za najem avtomobila. Preklic rezervacije pomeni, da uporabnik odpove tudi vse dodatne storitve, ki jih je rezerviral prek rezervacijskega sistema. V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije zastopnik ne odgovarja za nobeno denarno izgubo, ki bi nastala zaradi sprememb denarnega tečaja v času med prvotno rezervacijo in poznejšo spremembo ali odpoved rezervacije.

Preklic v celoti predplačniških rezervacij

Če uporabnik odpove 48 ur ali več, preden naj bi se najem začel, se vplačani denar vrne;

Če uporabnik odpove v manj kot 48 urah pred prevzemom, se vrne del vplačanega denarja (vplačani denar se zmanjša za stroške 3 dni), če vrednost plačanega denarja presega stroške 3-dnevnega najema. Če je uporabnik avto rezerviral za manj kot 3 dni, dodatnih stroškov ne bo treba plačati, vendar uporabnik ne bo prejel nobenega povračila;

Če se uporabnik ob dogovorjenem času in datumu ne javi in ​​/ ali predloži vso potrebno dokumentacijo in / ali ne predloži kreditne kartice z zadostnimi razpoložljivimi sredstvi, lahko družba za najem avtomobilov zavrne prevzem avto. Če se to zgodi:

Če uporabnik pokliče agenta iz okenca, se plačani denar vrne, zmanjšan za stroške 3-dnevnega najema;

Če uporabnik ne pokliče agenta takoj iz okenca, uporabnik ne prejme nobenega povračila (če je po datumu prevzema).

 

Preklic rezervacij z delnim plačilo ob rezervaciji

Če uporabnik odpove rezervacijo 48 ur ali več pred začetkom najema, bo prejel vračilo vplačanega denarja;

Če uporabnik odpove manj kot 48 ur vnaprej, uporabnik ne prejme nobenega povračila.

NO-Show (Stranka se ne pojavi na lokaciji prevzema brez predhodnega obvestila)

"Neprijava" je, ko uporabnik:

Ne prevzame avtomobila na dogovorjeni lokaciji, uri in datumu; ali

Ne predloži dokumentacije, ki je potrebna za prevzem avtomobila; ali

Ne izpolnjuje pogojev in pogojev dobavitelja; ali

Ne predloži veljavne, sprejemljive kreditne kartice na uporabnikovo ime z dovolj razpoložljivih sredstev na njej;

V vseh teh primerih uporabnik ne bo prejel vračila vplačanega denarja.

Agencija za najem avtomobila si pridržuje pravico, da zavrne avto vsakemu uporabniku, ki ne prispe pravočasno, ne predloži vse potrebne dokumentacije in / ali informacij, kreditni kartici ne zagotovi dovolj razpoložljivih sredstev za varščino. V takih primerih, razen če je najem vnaprej preklican, uporabnik ne bo upravičen do vračila kupnine.

Cene temeljijo na času prevzema in vračila ter datumih, ki jih uporabnik dogovori pred začetkom najema. Če uporabnik avto prevzame pozneje ali ga prej pripelje nazaj, uporabnik ne bo prejel povračila za neizrabljene ure ali dni. 

6) Premium Coverage opcija

Dodatno kritje

Možnost "Premium Coverage" lahko izberete ob rezervaciji ali pa jo naročite in dodate v rezervacijo preko rezervacijskega sistema pred prevzemom.

V času prevzema vam lahko agencija za najem avtomobila ponudi dodatno kritje. Zastopnik ne povrne nobenih lokalno kupljenih zavarovalnih stroškov / pristojbin, tudi če se po vrnitvi najetega avtomobila zdi nepotrebno.

Premium Coverage

Ko uporabnik prevzame avto, bo agencija za najem avtomobila zahtevala varščino, v primeru da bo najeti avto poškodovan med uporabnikovim najemom. Če je uporabnik vzel možnost Premium Coverage pred začetkom najema, se agent odpove uporabnikovi odgovornosti (in mu povrne kupnino) za vse stroške, zadržane iz uporabnikovega pologa / presežka, ob upoštevanju tukaj opisanih pogojev.

Premium Coverage je na voljo uporabnikom, v primeru nove rezervacije. Premium Coverage krije stroške fizične izgube ali škode na najetem vozilu do zneskov, določenih spodaj:

 • Escess ( Presežek ) / odbitn franšizo / CDW stroški za škodo ali krajo (do 3.000 €);
 • Poškodbe karoserije vozila, požar, kraja; vetrobransko steklo in drugo steklo, kolesa, pnevmatike in pokrovčke, ključavnice, karoserija in streha, ki so posledica trka (do 3.000 €);
 • Izgubljen / poškodovana zasščita za ključe (do 500 €);
 • Napaka pri točenju goriva (do 300 €);
 • administrativni stroški (do 500 €);
 • stroški vleke (do 500 €);

Premium Coverage krije znesek  presežka – Excess amount  (do 3.000 EUR), ki ga zaračuna ponudnik najema avtomobila.

Premium kritje ne bo zajemalo:

 • popravila, ki jih ni odobrila agencija za najem avtomobilov;
 • stroški čiščenja ali poškodbe notranjosti avtomobila;
 • Poškodba / izguba otroških sedežev, naprav GPS ali druge "dodatne" opreme;
 • Poškodbe / mehanske poškodbe sklopke, motorja, menjalnika, oljnega korita;
 • Izgubljeni / ukradeni / polomljeni avtomobilski dokumenti;
 • poškodbe vozila na vodi;
 • Struktura vrat (okvir, tečaji itd.), ki jo povzročajo sunki vetra (na Islandiji);
 • Poškodbe podvozja;
 • Poškodovana / pokvarjena / prazna baterija;
 • stroški, neposredno povezani z zaklepanjem avtomobila;
 • mehanska okvara najetega vozila;
 • primeri kraje osebnih stvari iz notranjosti;
 • odškodnina tretjih oseb;
 • kadar je voznik ali / potniki storil kakršno koli goljufivo, nepošteno ali / in kaznivo dejanje;
 • hotelski stroški ali drugi neposredni stroški;
 • škoda zaradi vojne, revolucije, državljanskih nemirov, nemirov, terorizma ali hudih vremenskih razmer in naravnih nesreč, kot so toča, poplave, orkani, potresi itd .;
 • Dajatve za imobilizacijo (za morebitno izgubo prihodka, ki jo je najela družba za najem avtomobila med popravilom in ni mogla dati v najem vozilo v tem času)
 • Stroški pomoči na cesti
 • Stroški, ki nastanejo v okoliščinah, ki kršijo te splošne pogoje (na primer, med drugim: nevarna, neprevidna ali malomarna vožnja, vožnja, ki krši lokalne predpise, vozilo, ki se vozi na nedovoljenih območjih / državah ali neasfaltiranih cestah ) , ukradeno vozilo zaradi izgube ključev in / ali dokumentov, komercialne uporabe, vožnje pod vplivom mamil ali alkohola itd.) ali pogojev uporabnikove pogodbe o najemu avtomobila z agencijo za najem avtomobila.

Če vzamete Premium Coverage, bo agencija za najem avtomobila še vedno blokirala ali bremenila uporabniško kreditno kartico z varščino, ko bo uporabnik prevzel avto, da bi pokrila morebitno škodo ali izgubo najetega avtomobila - vendar Premium Coverage možnost potrjuje, da agent se je odpovedal uporabnikovi odgovornosti za plačilo tu opisanih stroškov in da bo agent v skladu s tu opisanimi pogoji vrnil znesek, zadržan iz depozita, da bi pokril te stroške.

Zahtevek za Premium Coverage

Za uveljavljanje zahtev na Premium Coverage mora uporabnik v 28 dneh po vrnitvi vozila agenciji za najem avtomobila stopiti v stik s službo za stranke in agentu posredovati celoten zahtevek. Za popoln zahtevek bo uporabnik potreboval:

Najemno pogodbo;

Dokumenti za prijavo in odjavo avtomobila, iz katerih je razvidno, kako zaračuna novo škodo agencija za najem avtomobila;

Dokazilo o stroških popravila pri agenciji za najem avtomobila (končni račun);

Dokazila o plačilih, ki jih je agencija za najem avtomobila odtegnila od uporabniške plačilne kartice (bančni izpisek - prikazuje stroške agencije za najem avtomobila);

Fotografije škode;

Jasno in pravilno izpolnjeno uradno poročilo o nesreči ali obrazec poročila o nesreči agencije za najem avtomobila (v primeru, da je v nesreči udeležena tretja oseba);

Policijsko poročilo (v primeru, da je škodo storila tretja oseba ali neznana oseba).

Vse zahtevke za škodo želimo rešiti v najkrajšem možnem času po prejemu vse zahtevane dokumentacije.

V primerih, ko je bila tretja oseba udeležena v nesreči, zastopnik zahteva potrditev agencije za najem avtomobila, da je bila odgovornost za nesrečo določena (in morebitni pravni primeri poravnani), preden lahko zastopnik obdeluje uporabnikov zahtevek.

Vsa plačila terjatev se obdelajo na plačilni kartici, ki se uporablja za nakup Premium kritja pri agentu (ali na uporabnikov bančni račun), in bodo izdana v evrih.

7) Cene

Zastopnik ni dolžan uporabniku povrniti administrativnih stroškov (transakcija s kartico, administrativni stroški, spremembe tečaja in kakršni koli drugi stroški, povezani z rezervacijo), če so nastali zaradi napake agencije za najem avtomobila med obdelavo rezervacije ali napaka uporabnika ali interneta pri vnosu podatkov v obrazec za rezervacijo.

Uporabnik se strinja, da bo plačal vse stroške, ki jih ima sam ali kateri koli uporabnik njegovega računa, kreditne kartice ali drugega plačilnega mehanizma po stopnji ali cenah, ki veljajo ob nastanku takšnih stroškov. Uporabnik bo odgovoren tudi za plačilo vseh veljavnih davkov, povezanih z njegovimi nakupi.

Uporabnik se strinja, da za rezervacijo in dodatke, ki jih je treba plačati ob prihodu, veljajo splošni pogoji agenta ali agencije za najem avtomobila, ki dobavi uporabnikov avto.

 8) Postopek pritožbe za stranke

Pritožbo je mogoče vložiti v pisni obliki prek spletnega mesta www.orbitcarhire.com ali elektronskega naslova customerservice@orbitcarhire.com v 28 dneh od datuma vračila vozila. Pritožba, prejeta po tem obdobju, ne bo obravnavana.

Zastopnik bo pritožbo uporabnika posredoval agenciji za najem avtomobilov. Po prejemu odgovora slednjega bo uporabnik dobil informacije o pritožbi. 

9) Pogodba: uporaba in pristojnost

 Splošno

Uporabnik rezervacijeskega sistema se strinja, da je seznanjen z vsemi določbami teh Splošnih pogojev in Splošnih pogojev izbrane agencije za najem avtomobila, da se popolnoma strinja z njihovo vsebino in da ga določbe zavezujejo v enaki meri kot pogodbeni pogoji.

Uporabnik rezervacijskega se tudi strinja, da je seznanjen z vsemi določbami Pravilnika o zasebnosti.

Soglasje uporabnika se uporabijo v vseh drugih zavihkih spletnih strani, do katerih dostopate prek rezervacijskega Sistema.

Nestrinjanje z vsebino teh Splošnih pogojev lahko uporabnik izrazi šele, ko preneha uporabljati sistem, takoj po obisku rezervacijskega sistema; v nasprotnem primeru se šteje, da se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji.

Uporabnik se strinja, da bo na svoj elektronski naslov prejemal samodejna sistemska sporočila v zvezi s potrditvami in drugimi potrebnimi obvestili za postopke registracije, ponudb in rezervacij.

Posebne informacije

Uporabnik je obveščen:

Da v zvezi z rezervacijskim sistemom Orbit Car Hire deluje kot rezervacijska platforma, ki uporabnikom omogoča, da rezervirajo pri nekaterih agencijah za najem avtomobilov; Orbit Car Hire ehf. zato ne zagotavlja storitev neposrednega najema avtomobila in ni lastnik ali upravljavec storitve najema avtomobila; s svojim posredovanjem uporabnikom omogoča rezervacije najemnih vozil, najetih pod določenimi pogoji najema;

Da se podatki, predstavljeni v rezervacijskem sistemu, lahko spreminjajo ali posodabljajo, lahko vsebujejo netočne ali tiskarske napake in da teh informacij ni mogoče šteti za priporočilo ali zagotovilo zastopnika za dobro uspešnost ponudnika storitve najema avtomobila. Najvišji znesek popusta na posamezno rezervacijo ne sme presegati zneska agentove marže na ustrezni rezervaciji.

Prijava

Ti pogoji in pravic veljajo od trenutka, ko se uporabnik strinja, da bo nadaljeval z uporabo rezervacijskega sistema Orbit Car Hire.

Pristojnost

Morebitne spore ali nesoglasja v teh Splošnih pogojih ali v zvezi z njihovo uporabo bosta uporabnik in zastopnik rešila sporazumno, sicer pa jih bosta rešila na pristojnem sodišču v Reykjaviku na Islandiji. Spor ureja islandska zakonodaja.

Naslovi odstavkov v teh splošnih pogojih so vstavljeni zgolj zaradi preglednosti in nimajo vpliva na vsebino in razlago posameznih določb ali pogodbe. Ti pogoji so objavljeni v angleščini, slovenščini in nekaterih drugih jezikih. V primeru spora glede pomena in / ali razlage vsakega od različnih prevodov teh Splošnih pogojev velja angleška različica. V primeru neskladja med besedili v drugih jezikih in angleškimi besedili teh pogojev ima prednost angleško besedilo.

Ti splošni pogoji veljajo od 15. septembra 2020 in so objavljeni na spletni strani www.orbitcarhire.com

Piškotke uporabljamo za zagotavljanje statističnih podatkov, ki nam pomagajo zagotoviti najboljšo izkušnjo našega spletnega mesta. Če želite, lahko izveste več ali jih izklopite. Če pa še naprej uporabljate spletno mesto brez spreminjanja nastavitev, se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite Več »