background

About us

Skilmálar hjá Orbit Car Hire

Almennir Skilmálar fyrir notkun á bókunarkerfi Orbit Car Hire. Hér fyrir neðan koma almennir skilmálar Orbit Car Hire.

Orbit Car Hire

Almennir skilmálar fyrir notkun á bókunarkerfi Orbit Car hire

 

1) Skilgreining á hugtökum og merkingu

Orbit Car Hire þjónusta: bókunarkerfi frá Orbit Car Hire hjá www.orbitcarhire.com , sem gerir notanda kleift að gera bílaleigubókun fyrir mismunandi bílaleigufyrirtæki á mismunandi stöðum (háð framboði). Bílaleigusamningurinn er síðan lokið beint á milli notanda og bílaleigufyrirtækisins frá bókun notandans sem var gerð í gegnum bókunarkerfið.

Notandi: Sá einstaklingur eða lögaðili sem notar Orbit Car Hire bókunarkerfið. Manneskjan (aðal ökumaður) sem mun skrifa undir bílaleigusamning við bílaleigufyrirtækið og er sá sem er rétthafi til að aka bílnum undir almennum skilmálum.

Fulltrúi: Orbit Car Hire ehf., Sem er eigandi og stjóri af Orbit Car Hire bókunarkerfinu.

Bókunarkerfi: bókunarkerfið frá Orbit Car Hire, sem gerir notandanum kleift að gera bílaleigubókun í gegnum heimasíðu.

Bílaleigufyrirtæki: fyrirtækið sem, undir áður skilgreindum skilmálum, bíður bílaleiguþjónustu til notanda í gegnum Orbit Car Hire bókunarkerfið.

Almennir skilmálar: þau samanstanda af þessum almennu skilmálum fyrir Orbit Car Hire bókunarkerfið og almennum skilmálum frá völdum bílaleigufyrirtækjum.

Virkt kreditkort: kreditkort sem er samþykkt af bókunarkerfinu og valda bílaleigufyrirtækinu – slík kreditkort þurfa að vera í eigu notandans (skráð með nafni aðalbílstjóra), virkt, og með kreditkorta heimild sem mætir kröfum skilmálum og skilyrðum bílaleigunnar.

2) Réttindi og skyldur

Notandinn samþykkir og bindur sjálfan sig:

Með persónuverndarstefnunni og þessum almennu skilmálum og með almennum skilmálum frá völdu bílaleigufyrirtæki.

Til að hafa lögræði og getu til að bregðast við, ljúka og uppfylla skyldur samningsins, ella er ábyrgur til að borga greiða tjón til fulltrúans.

Til að hafa beint samband við bílaleiguna um einstakt líkamlegt eða andlegt ástand tengt því að leigja bíl.

Til að láta bílaleiguna vita um leið ef það komi upp slys eða tjón á bílnum, er að öðrum kosti ábyrgur fyrir aukakostnaði vegna bilunar.

Til að veita bílaleigunni sem er skilgreind í staðfestingar skjali eða voucher með virkt persónuskilríki (vegabréf eða persónuskilríki), gilt alþjóðlegt ökuskírteini ( þegar það á við), gilt kreditkort á nafni notandans, og bókunarstaðfestingu eða voucher þegar það er sótt bílaleigubílinn, annars getur bílaleigan neitað að veita þjónustu og notandinn mun ekki hafa kost á endurgreiðslu sem er tengd bókun bílsins.

Ef um er að ræða seinkun í afhendingartíma fyrir bílinn, skal notandinn tilkynna bílaleigufyrirtækinu eða fulltrúa um seinkunina og tilkynna þeim á nýjum afhendingartíma.

Það að bílaleigufyrirtækið má synja afhendingu á bíl ef notandinn er seinn að sækja bílinn.

Fulltrúinn getur ekki tryggt og er ekki ábyrgur fyrir þjónustunni sem er veitt af bílaleigufyrirtækinu innan bókunarkerfisins og að því sé ábyrgð hans/hennar á skaðabótum fyrir notandann undanskilin.

Ábyrgð fulltrúans skal ekki í neinum tilfellum fara yfir verðmæti af umboðslaunum fulltrúans fyrir bókun.

Það að fulltrúinn er ekki ábyrgur fyrir óbeint tap sem á sér stað til hliðar við aðal tap eða tjón sem stafar af broti á skilmálum, og sem notandinn og fulltrúinn sjá ekki fyrir um; fulltrúinn er ekki heldur ábyrgur fyrir, án takmarkana, tap á hagnaði, tap á tækifærum, tap viðskiptavildar eða afleiddu tapi, tjón eða kostnaði.

Ekki að nota nein tæki eða tölvuforrit sem hefðu bein eða óbein áhrif á bókunarkerfið ( þar með talið en ekki takmarkað við að gera honum/henni kleift að safna upplýsingum eða öðrum upplýsingum, þ.m.t verð).

Að hafa ekki áhrif á neinn ásetning um að hafa áhrif á eðlilegan rekstur bókunarkerfisins, annars verður aðgangur þeirra tafarlaust stöðvaður.

Að ekki nota bókunarkerfið í neinum tilgangi sem er ekki samkvæmt lögum og eru bannaðir og brýtur á bága við ákvæði almenna skilmála.

Að ekki nota vörumerki „Orbit Car Hire“ eða önnur vörumerki fulltrúans í viðskiptalega tilgangi án þess að hafa fyrst fengið skriflegt leyfir frá eiganda vörumerkisins.

Að ekki endurnota efnið af bókunarkerfi í neinum tilgangi

Fulltrúinn samþykkir og bindur sjálfan sig:

Að leitast við að bjóða upp á bókunarkerfi í boði allan sólarhringinn, á meðan það áskilur sér rétt, án fyrirvara, til að slökkva tímabundið á notkun eða aðgangi á bókunarkerfinu ef kerfis- eða netvillur, uppfærsla og breytingar, viðhaldsframkvæmdir, viðgerðir eða aðrar hlutdrægar ástæður.

Til að vinna og geyma persónulegar upplýsingar notenda í samræmi við gildandi lög sem gilda á Íslandi, með tilliti til ákvæða sem sett eru í persónuverndarstefnunni.

Að láta notanda vita af breytingum eða viðbótum í almennum skilmálum og í persónuverndarstefnunni, með þeim hætti sem mælt er fyrir um.

Að hafa samband við notanda í hans / hennar símanúmer aðeins í neyðartilfellum tengdum bókun notanda.

3) Búa til bókun: greiðslur, skjöl, forskrift, staðfesting

Bókunin verður aðeins að fara fram og eingöngu með þeim hætti með því að nota upplýsingar um notandann, sem mun útvega nauðsynleg gögn ( fyrir bílaleigufyrirtækið), skrifa undir bílaleigusamning við bílaleigufyrirtækið og mun bera ábyrgð á leigunni.

Á tíma bókunarinnar mun Orbit Car Hire heimasíðan biðja þig um að framvísa ákveðnum gögnum:

Persónulegar upplýsingar í tilgangi bókunarferilsins: fullt nafn eins og kemur fram á persónuskilríkjum eða vegabréfi, aldur, símanúmer, netfang, heimilisfang, dvalarland, kredit- eða debitkortanúmer og að upplýsingar notanda staðfesti greiðslu fyrir bókuninni eða tryggingargjalds.

Persónulegar upplýsingar notandans geta verið nauðsynlegar til að framkvæma bókun með bílaleigufyrirtækinu og hægt er að senda þær til bílaleigufyrirtækisins og/eða fulltrúans til að framkvæma bókunina, eða til stofnunnar til að gera öryggisskoðun á kredit eða debetkorti; allt í samræmi við persónuverndarstefnu.

Notandinn samþykkir að allur kostnaður fyrir bókunarþjónustuna og bílaleiguþjónustuna mun vera greiddur á þa kreditkort sem útvegað er af notanda og þessi greiðsla muni innihalda kostnað af leigu, þóknun fulltrúans og mögulegan aukakostnað tengdan leigugjöldum sé það sérstaklega tekið fram í tillögunni. Notandinn skal lesa yfir almenna skilmála hjá einstakra bílaleigufyrirtækja, þar sem fyrirtækin fara fram á viðbótar stjórnunarkostnað og annan kostnað greiddan á staðnum (slíkt og skattar, en ekki takmarkað við, staðsetningargjöld, veggjöld eða endurgreiðslugjöld, gengismun osfrv.).

3.1) Bókunartegundir og greiðslur

Notandanum er tilkynnt að tilboðin á bókunarkerfinu getur verið skilgreint sem eitt af tveimur bókunartegundum:

Innborgunarbókanir, þar sem greiðsla er aðeins að hluta gerð við bókun og eftirstöðvar eru greiddar þegar viðskiptavinur sækir ökutækið hjá bílaleigufyrirtækinu. Ef tilboðið er skilgreint sem innborgunarbókun tilboð mun það vera skilgreint á öðru þrepi bókunarskrefisins á netinu – þar skal verðinu vera skipt í tvo hluta - >>greiða núna og >>greiða á staðnum<<. Upphæðin >> greiða núna<< er þóknun rukkuð af Orbit Car Hire og þarf að vera greidd af viðskiptavininum við bókum, á meðan að upphæðin >>greiða á staðnum<< skal vera rukkuð af bílaleigufyrirtækinu á þeim tíma og stað þar sem bíllinn er sóttur.

Full greidd bókun, þar sem öll upphæðin er greidd við bókun, með aukagreiðslu til bílaleigufyrirtækisins fyrir mögulegan aukakostnað og eldsneytiskostnað (ef það á við samkvæmt almennum skilmálum hjá bílaleigufyrirtækinu).

Ekki er hægt að velja bókunartegundir, þar sem það fer eftir staðsetningu og / eða völdum bílaleigufyrirtækjum. Bókunartegundir eru skilgreind í hverju bílaleigu tilboði.

Framkvæmd greiðslu er hægt að gera á tvo vegu:

Greiðsla með kreditkorti eða debetkorti í gegnum bókunarkerfið; eða með því að millifæra upphæðina sem er skilgreind á proforma reikning. Þessi möguleiki er ekki í boði hjá bókunarkerfinu. Ef þú vilt velja þennan valmöguleika sem framkvæmd á greiðslu, biðjum við þig vinsamlegast að hringja í þjónustuver okkar. Með þessum valmöguleika mun proforma reikningurinn vera gefinn út af fulltrúa til notanda fyrir greiðsluupphæð. Þessi tegund af greiðslu er aðeins í boði fyrir bókanir sem eru gerðar með að minnsta kosti 5 vinnudaga fyrirvara áður en bíllinn er sóttur. Proforma greiðsla getur aldrei átt sér stað fyrir bókanir gerðar með stuttum fyrirvara. Með þessum valmöguleika getur fulltrúinn aðeins staðfest bókunina þegar hann fær millifærða upphæð inn á bankabók fulltrúans.

Ef krafist er um greiðslu áður en að bókunarferlinu er lokið skal bókunarkerfið láta notandann vita. Í slíkum tilfellum er notandanum gert að greiða eftirstöðvar til bílaleigukerfisins beint. Hins vegar, er notandinn ávalt ábyrgur fyrir greiðslum á viðbótarþjónustu / kostnaði sem notandinn fór fram á og ber einnig ábyrgð á öllum kostnaði tengt því að leigja bíl.

Til að geta notað bílaleiguþjónustuna sem er veitt í gegnum bókunarkerfið þarf notandinn að nota kreditkort í eigu af þeim sem framkvæmir bókunina. Greiðslan verður gerð í grunngengi bókunarkerfisins, í EUR, GBP og USD, allt fer eftir búsetu notandans. Fulltrúinn er ekki ábyrgur fyrir gengismun. Með því að samþykkja þessa skilmála, samþykkir notandinn að ef upphæðin er gefin upp í öðru gengi en EUR, GBP eða USd þá vegna gengismuns, gæti raunveruleg upphæð rukkuð á greiðslukort verið önnur en sú sem var uppgefin á heimasíðunni. Gengi gjaldmiðla í bókunarkerfinu eru endurnýjaðir og hlaðið upp einu sinni á dag frá þriðja aðila og getur verið frábrugðið núverandi ástandi á gjaldeyrismarkaði. Ef endurgreiðsla er framkvæmd á þinn reikning, munum við endurgreiða nákvæmlega upphæð sem upphaflega var gjaldfærð í grunnmynt bókunarkerfisins og berum við ekki ábyrgð á neinum sveiflum í gengi krónunnar sem leiða til þess að þú færð meiri eða minni endurgreiðslu en búist var við.

Með því að framkvæma bókun samþykkir notandinn að næg heimild sé á kreditkorti hans / hennar fyrir bókuninni til að vera kláruð og að kreditkortið sé rukkað fyrir upphæð þóknunarinnar. Ef greiðslunni sé synjað vegna skorts á nægri heimild á kreditkortinu eða annara örðugleika tengt kreditkortinu getur fulltrúinn afbókað bókunina án fyrirvara.   

Meðan á bókunarferlinu stendur verður tekið við debet- eða kreditkorti með fyrirvara um kröfur á bókunarkerfisins. Eftir staðfestingu frá bókunarkerfinu mun bílaleigufyrirtækið aðeins samþykkja kreditkort með fyrirvara ef annað er skilgreint í skilmálum hjá bílaleigufyrirtækinu sem mun útvega notanda bíl.

3.2) Skjöl og staðfestingar

Voucher eða fylgiskjal

Fylgiskjal eða voucher getur verið skilgreint sem sönnun á vel heppnaðri og gildri bókun.

Netfang „ staða í ferli“: bókuninni hefur verið afgreidd en er í bið eftir staðfestingu. Notandinn mun fá „ beðni eftir staðfestingu“ tölvupóst.

Staðfest bókun: bókunin hefur verið staðfest af öllum aðilum og er skilgreind sem formleg bókun milli viðeigandi aðila.

Verðið á bókuninni er gefið upp í fylgiskjalinu. Fyrir möguleg aukagjöld og / eða gjöld hjá viðeigandi bílaleigufyrirtæki skal notandinn vísa í skilmála hjá bílaleigufyrirtækinu.

Fulltrúinn er ekki ábyrgur fyrir neinum auka kostnaði sem er bætt við af bílaleigufyrirtækinu vegna breytingar á upphaflegri bókun sem notandinn samþykkti með því að skrifa undir bílaleigusamning ásamt auka bílaleigu valmöguleikum / greiðslum.

Er fylgiskjalið eða voucher er ekki sýndur í móttöku hjá bílaleigufyrirtækinu er fulltrúinn ekki ábyrgur fyrir höfnun á bókuninni og notandinn mun ekki fá neina endurgreiðslu.

Skilríki eða vegabréf

Notandinn og aukabílstjórar skulu einnig að vera viðstaddir á afhendingarstað:

Gilt vegabréf eða gild skilríki sem sýnir heimilisfang.

Ríkisborgarar utan EU: sönnun fyrir komu / brottför í því landi sem er heimsótt (rafrænir miðar samþykktir)

Notandinn gæti þurft að útvega auka auðkenni þegar það sækir hans / hennar bíl í formi: Skilríki af dvalarlandi. Vegabréf notandans, ökuskýrteini eða aðrar tegundir af skilríkjum geta verið háð rafrænum skilríkjum af bílaleigufyrirtækinu.

Ökuskírteini

Allar kröfur um ökuskírteini eiga við um notandann og alla aðra ökumenn.

Notandinn og aðrir ökumenn þurfa að framvísa fullgildu ökuskírteini sem þeir hafa haft í að lágmarki í 1 ár ( 2 ár á ákveðnum staðsetningum) án nokkurra áritana. Útrunninn eða bráðabirgðaréttindi verða ekki samþykkt.

Ef notandinn eða aðrir ökumenn hafa gamaldags UK pappírs ökuskírteini, mun bílstjórinn einnig þurfa að sýna fram á annað form af skilríkjum með mynd í formi fullgilts vegabréfs, herþjónustuskilríki eða lögregluskírteini. Skjölin þurfa ávalt að vera til staðar.

Frá 8. Júní 2015, hefur mótorði ökuskírteinis verið afnumið. Ef þú ert með breskt ökuskírteini verður þú háð eftirliti með öku- og bíla skírteinis leyfum (DVLA). Þú getur skoðað upplýsingar um ökuskírteinið þitt (og deilt upplýsingum) með því að heimsækja www.gov.uk/view-driving-licence .

Alþjóðlegt ökuskírteini (akstursleyfi) er skilyrði ef landsbundið ökuskírteini hjá notanda eða öðrum ökumönnum er ekki auðkennanlegt sem ökuskírteini, td. ef það er ekki í Latnesku stafrófi (td Arabíska, Kínverska, Gríska, Japanska, Rússneska) og / eða þessir eru ekki ríkisborgari innan Evrópusambandsins. Vinsamlegast athugaðu að bæði skjölin (landsbundin og alþjóðleg skírteini) þurfa að vera hjá bílstjóranum á öllum tímum ef um er að ræða kröfu.

Það er á ábyrgð notandans að passa upp á að hann/hún séu með öll nauðsynleg gögn og að ökuskírteini hans / hennar sé gilt í hans / hennar ætluðu leigulandi. Ef notandanum mistekst að gera það mun það enda á að hans / hennar bókun gæti verið skilgreind sem no show eða engin mæting og að hann / hún verður rukkuð í samræmi við það.

3.3) Upplýsingar

Innborgun, sjálfsáhætta og eldsneyti hjá starfstöð bílaleigufyrirtækisins

Vinsamlegast athugið að flest bílaleigufyrirtæki munu krefjast þess af notandanum til að skilja eftir tryggingargjald þegar bíllinn er sóttir. Þessi upphæð getur verið læst eða rukkuð, allt eftir bílaleigufyrirtækinu ( með fyrirvara um skilmála bílaleigufyrirtækisins) og getur samsvarað sjálfsáhættu af innborguninni. Innborgunin getur verið jafnt og sjálfsáhætta + leigukostnaður + bensínverð + verð fyrir aukahluti + tryggingargjald + VSK(söluskattur)

Upplýsingar um eldsneytisreglur og sjálfsáhættu er hægt að finna í bókunarferlinu og er einnig tekið fram í fylgiskjali eða voucher.

Ef útvegaður bíll og aukahlutir eru skilaðir í sama ástandi og þeir voru leigðir í og í samræmi við bensínreglu, mun þessu upphæð vera að fullu leyst eða endurgreidd.

Móttökuþjónusta

Fyrir flugvallarafhendingar er það ábyrgð notandans að útvega fulltrúanum með rétt flugnúmer og komutíma. Fulltrúinn er ekki ábyrgur fyrir misheppnaðri leigu sökum þess að notandinn framvísaði ekki þessum upplýsingum eða ef notandinn mætir ekki á tilteknum tíma.

Þjónusta utan vinnutíma

Allar afhendingar og skil sem eru fyrir utan opnunartíma bílaleigunnar eru skilgreindar sem þjónusta utan vinnutíma eða Out-of-Hours Service. Þjónusta utan vinnutíma er aðeins í boði eftir pöntun og getur fylgt aukagreiðslu rukkuð af bílaleigufyrirtækinu samkvæmt almennum skilmálum bílaleigufyrirtækisins.

Lágmarks / Hámarks aldurstakmörk

Ökumaðurinn getur ekki verið yngri en 18 ára.

Auka skilyrði og greiðslur gætu átt við hjá ákveðnum staðsetningum innan þess lands sem þú leigir bíl og getur verið breytilegt á lágmarks / hámarks aldri, einnig fer það eftir bílaleigufyrirtækinu.

Aukabílstjórar

Greiðsla fyrir aukabílstjóra getur átt við og er rukkað af bílaleigufyrirtækinu, nema þegar greiðsla aukabílstjóra er innifalin í verðinu.

Framlenging á leigu

Framlenging er eingöngu hægt með því að gera nýja bókun í gegnum bókunarkerfi Orbit Car Hire.

Sótt seint / Skilað snemma

Notandinn á ekki rétt á endurgreiðslu fyrir ónotaða daga ef bílnum er skilað fyrr en skilgreint er á fylgiskjali.

Gjald fyrir að skila seint / snemma getur verið bætt við ef þú skilar bílnum seinna eða fyrr en samþykkt var á bílaleigusamning.

Einnar leiðar leiga (One Way Rentals)

Einnar leiðar leiga þarf að vera staðfest með fyrirvara og getur verið háð einnar leiðargjalds. Einnar leiða leiga er ef þú skilar bílnum á öðrum stað en þeim sem þú sóttir bílinn á. Allar einnar leiða leigur (ef á við) eru greiddar á staðnum. Ef leit þín var fyrir einnar leiðar leigu mun gjaldið vera sýnilegt í tilboðinu. Hvert tilboð er aðeins gilt fyrir valda upphafs og enda staðsetningu. Til að sjá einnar leiðar gjaldið fyrir aðrar staðsetningar, þarf notandinn að framkvæma nýja leit eða hafa samband beint við okkur.

Tryggingar

Verndarpakkinn vísar til bílaleigufyrirtækis.

Barnastólar, aukahlutir og afhendingar

Eru aðeins til boða eftir pöntunum ( með tilliti til framboðs). Aukahlutir eins og bílstólar, þverbogar (ekki í boði á sumum bílum) og aðrir aukahlutir; afhendingar eru allar eftir pöntunum og með tilliti til framboðs á tíma afhendingar. Notandinn þarf að greiða gjald fyrir slíka aukahluti við afhendingu til bílaleigufyrirtækisins þegar bílinn er sóttur (nema aukahlutir merktir *; sem eru greiddir þegar bókunin er framkvæmd). Vinsamlegast hafið í huga að skattar eins og VSK og söluskattur gæti verið bættur við rukkanir sem eru greiddar við afhendingu. Vinsamlegast bókið alla nauðsynlega aukahluti þegar bókunin er framkvæmd en hafið í huga að við getum ekki ábyrgt framboð á tíma afhendingar.

Landfræðilegar Takmarkanir

Notandinn þarf að vísa í almenna skilmála bílaleigufyrirtækisins.

Bílstærð og Bílaflokkur

Við getum ekki tekið ábyrgð á því að bíllinn henti ekki öllum farþegum og farangri. Upplýsingar varðandi farangursgetu er eingöngu til upplýsinga.

Þetta getur verið mismunandi eftir stærðarflokk eða bílaflokk sem er bókaður.

Notandinn skal vísa í almenna skilmála bílaleigufyrirtækisins.

Við getum ekki ábyrgt ákveðna tegund eða týpu af bíl. Bíllinn sem er sýndur á staðfestingarskjali eða voucher er aðeins til leiðbeiningar og bílaleigufyrirtækið getur í staðinn boðið upp á annan bíl sem talinn er svipaður eða betri.

Framboð á bílum

Bílaleigufyrirtæki áskilur sér rétt á að hafna bíl hverjum þeim sem talinn er óhæfur til aksturs eða uppfyllir ekki kröfur um hæfi. Við tökum ekki ábyrgð fyrir því að klára ferðatilhögun eða fyrir endurgreiðslu, bætur eða öðrum kostnaði sem notandinn gæti hafa greitt í slíkum atvikum.

Slys / Vélrænir örðuleikar

Komi til bilunar eða vélrænna vandamála skaltu hringja strax í fulltrúann (Orbit Car Hire) og bílaleigufyrirtækið. Bílaleigufyrirtækið verður að heimila allar viðgerðir eða framkvæmd á útskiptum bíls. Ef notandinn lendir í slysi ætti notandinn að hringja á neyðarlínuna og bílaleigufyrirtækið. Fulltrúinn ráðleggur þér að geyma afrit af öllum viðeigandi gögnum, þar sem þau eru ómissandi fyrir kröfu sem notandinn vill gera. Bókun hvers bíls er vísað í almenna skilmála gefna út af bílaleigufyrirtækinu og samsvarandi reglugerð í landi og / eða fylki sem leigan á sér stað í. Notandinn þarf að fylgja bæði þessum almennu skilmálum og almennum skilmálum hjá bílaleigufyrirtækinu. Fulltrúinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni, skemmdum, breytingum, töfum eða breytingum sem stafa af slysi, vélrænum bilunum eða vegna vandamála í því landi sem bíllinn er sóttur í og einnig ekki vegna takmarkana á ferðum, vandamálum í starfsemi (svo sem verkfalli) eða flugvallarvandamála, eða vegna hryðjuverkastarfsema, náttúruhamfara eða kjarnorkuhamfara, eldsvoða eða slæmra loftlagsaðstæðna, tæknileg vandamál flutninga, lokun eða þrengslum á flugvöllum eða ferjuhöfnum, flugi sem er fellt niður eða fjárhagsvandamála flugfyrirtækja.

4) Breytingar á bókun

Notandinn getur átt möguleika á að breyta einstökum eiginleikum (aðalbílstjóri, heimilisfang) af hans / hennar bókun á netinu, með vísun í almenna skilmála hjá bílaleigufyrirtækinu.

Ef notandinn breytir öðrum eiginleikum – allt sem hefur áhrif á leiguverð, slíkt og staðsetning, bílaleigufyrirtæki, bílflokk eða leigutíma – notandinn verður rukkaður á núverandi auglýstu verði, sem gæti verið frábrugðið því sem upphaflega var greitt.

Notandinn skal hringja í fulltrúann ef afhending er innan við 48 klukkustundir og hann / hún vill breyta hans / hennar bókun.

Breytingar á bókunum skulu aðeins vera gerðar með skriflegum samskiptum (tölvupóst til customerservice@orbitcarhire.com)

5) Afbókunarstefna

Ef notandinn óskar eftir því að afbóka hans / hennar bókun þarf hann / hún að hafa samband við fulltrúann í skriflegu máli með því að senda tölvupóst á customerservice@orbitcarhire.com . Afbókun í gegnum síma er ekki í boði. Afbókun getur aðeins átt sér stað í gegnum bókunarkerfi fulltrúans og ekki í gegnum valið bílaleigufyrirtæki. Afbókun þýðir að notandinn er einnig að afbóka alla auka þjónustu sem þeir hafa bókað í gegnum bókunarkerfið. Verði afbókun eða breyting á bókun, skal fulltrúi ekki vera ábyrgur fyrir fjárhagslegu tjóni sem stafar af gengisbreytingum á milli þess þegar bókunin var framkvæmd og þegar hún er afbókuð.

Afbókun af full greiddri bókun

Ef notandinn afbókar 48 klukkustundum eða fyrr áður en leigan á að hefjast, verður sú upphæð sem greidd var endurgreidd;

Ef notandinn afbókar innan 48 klukkustunda fyrir leigutíma mun aðeins hluti af upphæðinni vera endurgreidd ( greidd upphæð að frádregnum 3 leigu dögum) ef verðmæti greiddra upphæðar fer yfir 3 daga leigu. Ef notandinn hefur bókað bíl í minna en 3 daga, þarf ekki að greiða aukalega, en notandinn fær ekki neina endurgreiðslu.

Ef notandinn mætir ekki á umsömdum tíma og dagsetningu, og / eða útvegar ekki öll nauðsynleg gögn, og / eða útvegar kreditkort sem hefur ekki næga heimild, getur bílaleigufyrirtækið neitað að afhenda bílinn. Ef það gerist:

Notandinn skal hringja í fulltrúann frá móttöku bílaleigufyrirtækisins, upphæðin verður endurgreitt fyrir utan kostnaðar sem nemur 3 leigu dögum.

Ef notandinn hringir ekki um leið frá móttöku bílaleigufyrirtækisins, mun notandinn ekki fá neina endurgreiðslu ( ef það er eftir dagsetningu á bókun)

Afbókun inngreiddra bókana

Ef notandinn afbókar 48 klukkustundum eða lengra áður en leigan á að hefjast, mun notandinn fá fá fulla endurgreiðslu af greiddri upphæð;

Ef notandinn afbókar innan 48 klukkustunda, mun notandinn ekki fá neina endurgreiðslu.

Engin mæting

Engin mæting á við þegar notandinn:

Mætir ekki til að sækja bílinn á umsamdi staðsetningu, tíma eða dagsetningu; eða

Getur ekki útvegað þau skjöl sem skyldugt er til að sækja bílaleigubílinn; eða

Mætir ekki skilmálum bílaleigufyrirtækisins; eða

Getur ekki útvegað fullgilt, samþykkt kreditkort í nafni notanda með nægri heimild á;

Í öllum þessum atvikum, mun notandinn ekki fá neina endurgreiðslu fyrir greidda upphæð

Bílaleigufyrirtækið áskilur sér rétt til að hafna bílnum til notanda sem mætir ekki á réttum tíma, útvegar ekki öll nauðsynleg gögn og / eða upplýsingar, útvegar ekki kredit kort með nægri heimild fyrir tryggingargjald. Í þeim tilfellum, ef bókunin var ekki afbókuð fyrir fram, mun notandinn ekki fá endurgreitt.

Verðin eru byggð á afhendingar- og skilatíma og dagsetningum sem notandinn skilgreinir áður en leigan hefst. Ef notandinn sækir bílinn seinna eða skilar honum fyrr mun notandinn ekki fá neina endurgreiðslu fyrir ónotaða klukkutíma eða daga.

6) Premium Coverage

Viðbótarumfjöllun

Premium Coverage valmöguleikinn getur verið valinn þegar það er gerð bókun (háð framboði) eða getur verið pantað og bætt við bókun í gegnum bókunarkerfið áður en bókunartími hefst (háð framboði). 

Premium Coverage

Þegar notandinn sækir bílaleigubílinn mun bílaleigufyrirtækið gera kröfu um að taka heimild af kreditkorti ef það kæmi upp tjón  á meðan leigunni stendur. Ef notandinn keypti Premium Coverage valmöguleikann áður en leigan byrjar, mun fulltrúinn afsala sér ábyrgð notandans (og endurgreiða notanda) fyrir tjón sem hafa verið rukkuð af korti notandans með fyrirvara um skilmála sem eru útskýrðir hér. 

Premium Coverage trygging er í boði fyrir notandann sem gerir nýja bókun. Tryggingin mun ná yfir þau gjöld og rukkanir fyrir tjón eða skemmdir á bílaleigubílnum upp að þeim upphæðum sem tilgreindar eru hér að neðan:

 • Sjálfsáhætta / Kaskótryggingar rukkanir fyrir tjón og þjófnað ( Allt að 3.000 €);
 • Tjón á yfirbyggingu ökutækis, elds, þjófnað; rúður og önnur gler, dekk, felgur og hjólkoppa, læsingar, yfirbygging og þak sem er afleiðing af árekstri ( Allt að 3.000 €);
 • Týnd / tjónuðlykilhlíf ( Allt að 500 €);
 • Röng eldsneytisáfylling ( Allt að 300 €);
 • Umsýslugjald ( Allt að 500 €);
 • Dráttargjald ( Allt að 500 €);

Premium Coverga nær yfir upphæðina af sjálfsáhættu ( Allt að 3.000 €) sem rukkuð er af bílaleigufyrirtækinu.

Premium Coverage tryggir ekki:

 • Viðgerðir sem eru ekki samþykktar af bílaleigufyrirtæki
 • Þrifgjöld eða tjón í innréttingu bílsins;
 • Tjónað/ týnda barnastóla, GPS leiðsögutæki eða annarra aukahluta;
 • Tjón / vélræn vandamál í kúplingu, vél, gírkassa, olíupönnu;
 • Týnd / stolin / ónýt gögn bílsins;
 • Vatnstjón á bílnum;
 • Bíl hurðir (Lamir, hurðakarm o.s.frv.) af völdum uppfoks (Á Ísland); 
 • Undirvagnstjón
 • Tjónað/ bilað / tómt batterí;
 • Rukkanir sem eru tengdar því að læsa sig úti úr bílnum;
 • Vélrænar bilanir á bílaleigubílnum;
 • Tilfelli þar sem einkaeigur eru stolnar úr bílnum;
 • Þriðja aðila tjón;
 • Þegar einhver sviksamlegur, óheiðarlegur og / eða glæpsamlegur verknaður hefur verið framinn af ökumanni og / eða farþega;
 • Hótel kostnað eða annan aukakostnað;
 • Tjón vegna stríðs, byltingar, borgarlega óróa, óeirða, hryðjuverka eða mikils veðurs og náttúruhamfara eins og hagl, flóð, fellibyl, jarðskjálfta osfrv.;
 • Gjald vegna ‚Immobulization‘ ( vegna hugsanlegs tekjutaps sem bílaleigufyrirtækið varð fyrir á meðan verið var að gera við bílinn og var ekki í stakk búið til að leigja hann út);
 • Vegaaðstoðar gjöld;
 • Kostnaðar sem getur skeð undir kringumstæðum sem brjóta á þessum skilmálum (Slíkt og en ekki takmarkað til: hættulegum, kærulaus og gáleysis akstri, akstur sem brýtur á reglugerðir í því landi sem í er ekið, bíllinn sé ekinn á bönnuðu svæði / löndum eða malarvegum, bíllinn sé stolinn vegna týndra lykla og / eða skjala, viðskiptanotkun, keyra undir áhrifum vímuefna eða áfengis osfrv.) eða skilmálum undir bílaleigusamning notandans með bílaleigufyrirtækinu.

Ef keypt er Premium Coverage, mun bílaleigufyrirtækið samt taka læsa eða rukka kreditkort notanda með heimild þegar notandi sækir bílaleigubílinn, til að tryggja mögulegt tjón á eða tap af bílnum – en Premium Coverage valmöguleikinn vottar að fulltrúinn afsalar sér ábyrgð notandans til að greiða fyrir rukkanir skilgreindar hér og að fulltrúinn muni endurgreiða upphæðina sem er tekin af heimild til að greiða fyrir þessar rukkanir, með vísan í skilmála sem eru lýstir hér.

Krafa á Premium Coverage

Til að gera kröfu á Premium Coverage, þarf notandinn að hafa samband við þjónustuver innan 28 daga frá því að bílnum var skilað til bílaleigufyrirtækisins og útvega fulltrúanum fullkláraða kröfu. Til að fullklára kröfu þarf notandinn:

Leigusamning;

Check-in og Check-out skjöl bílsins, sem sýnir greinilega nýtt tjón sem er rukkað er fyrir af bílaleigufyrirtækinu;

Sönnun fyrir viðgerðarkostnaði frá bílaleigufyrirtækinu (Loka reikning);

Sönnun fyrir greiðslum sem dregnar eru af greiðslukorti notandans af bílaleigufyrirtækinu (bankayfirlit – sýnir gjöld af bílaleigufyrirtækinu);

Myndir af tjóninu;

Greinilega og rétt uppfyllt opinber tjónaskýrsla eða eyðublað fyrir tjónaskýrslu bílaleigufyrirtækisins (ef þriðji aðili á í óhappinu);

Lögregluskýrslu (ef skaðinn hefur verið gerður af þriðja aðila eða óþekktum aðila)

Við stefnum að því að leysa allar kröfur á sem skemmstum tíma mögulegum eftir að hafa fengið öll viðeigandi skjöl.

Í tilvikum þar sem þriðji aðili hefur lent í slysi þarf fulltrúinn að fá staðfestingu frá bílaleigufyrirtækinu um að ábyrgð vegna slyssins hafi verið ákvörðuð (og lögfræðimál leyst) áður en fulltrúi getur afgreitt kröfu notanda.

Allar greiðslukröfur sem afgreiddar eru á greiðslukortið notað til að kaupa Premium Coverage frá fulltrúa (eða í heimabanka notanda) og verða afgreiddar í evrum.

Fulltrúinn er ekki skyldugur til að endurgreiða notanda fyrir umsýslukostnað (kortafærslur, gengisbreytingar og annan kostnað tengdan endurgreiðslunni).

7) Verðlag

Fulltrúinn er ekki skyldugur til að endurgreiða notanda fyrir umsýslugjöld (kortafærslur, umsýslugjöld, gengisbreytingar og annan kostnað sem fylgir bókuninni) ef þær voru gerðar vegna villu af hálfu bílaleigufyrirtækisins á meðan vinnslu bókunarinnar átti sér stað eða vegna villu af hálfu notanda eða Internetsins á meðan verið var að fylla út upplýsingar í bókunarkerfið.

Notandinn samþykkir að greiða þau gjöld sem hann / hún eða aðrir notendur á reikningnum sínum, kreditkort og öðrum greiðslukostnaði á gengi eða verði sem eru í gildi þegar að slíkar rukkanir eiga sér stað. Notandinn er einnig ábyrgur að borga viðeigandi skatta tengdum hans / hennar kaupum.

Notandinn samþykkir þá staðreynd að bókanir og aukahlutir greiddir við komu séu háð almennum skilmálum fulltrúans eða bílaleigufyrirtækisins sem útvegar notandanum bíl.

8) Kvörtunarferli 

Kvartanir geta borist skriflega í gegnum heimasíðuna www.orbitcarhire.com eða í netfangið customerservice@orbitcarhire.com innan 28 daga síðan dagsetningu við skil á bílnum. Kvartanir sem eru mótteknar eftir þann tíma verða ekki sinnt.

Fulltrúinn mun áframsenda kvörtun notandans til bílaleigufyrirtækisins. Eftir að hafa móttekið svar frá þeim síðarnefnda, mun notandinn fá upplýsingar um kvörtunina.

9) Samningur: Umsókn og dómsvald

Almennt

Notandi bókunarkerfisins samþykkir að hann / hún sé kunnug öllum ákvæðum þessara almennu skilmála og almenna skilmála af völdu bílaleigufyrirtæki, að hann / hún sé fullkomlega sammála efni þeirra og að ákvæði bindi hann / hana á sama máta og samninsgs skilmálar.

Notandinn af bókunarkerfinu samþykkir einnig að hann / hún sé kunnug öllum ákvæðum persónuvernarstefnunnar.

Samþykki notandans er útbreitt til notkunar á öllum öðrum vefsíðuflipum sem aðgangur er að í gegnum bókunarkerfið.

Ósætti vegna innihalds þessara almennu skilmála getur aðeins verið tilgreint af notanda þegar notandi ætlar sér að hætta að nota kerfið, strax eftir að hafa farið í bókunarkerfið: ellegar er talið að notandinn sé samþykkur almennum skilmálum.

Notandinn samþykkir að fá sjálfkrafa kerfispósta til samþykktar og annarra nauðsynlegrar tilkynningar til skráningar, tilboðsgerðar og bókunarferils á netfang hans / hennar.

Sérstakar upplýsingar

Notandinn er upplýstur:

Að með hliðsjón af bókunarkerfi Orbit Car hire virkar Orbit Car Hire sem bókunarvettvangur sem gerir notendum kleift að gera bókun hjá ákveðnum bílaleigufyrirtækjum; Orbit Car Hire ehf. Veitir því ekki beina bílaleiguþjónustu og er ekki eigandi eða rekstaraðilli bílaleiguþjónustu; með milligöngu sinni, veitir það notendum sínum fyrirvara á bílaleigubílum sem ráðnir eru undir tilgreindum leiguskilyrðum.

Upplýsingar sem koma fram í bókunarkerfinu geta verið breytilegar eða verið uppfærðar, geta innihaldið ónákvæmar villur eða prentvillur, og að þessar upplýsingar geta ekki verið taldar sem meðmæli eða loforð fulltrúans um gæði frammistöðu bílaleigufyrirtækisins. Hámarks afsláttur af hverri bókun getur ekki farið fram úr framlegð fulltrúans á viðeigandi bókun

Samhengi

Þessir skilmálar og skyldur eiga við frá þeim tíma sem notandinn samþykkur að halda áfram að nota bókunarkerfi Orbit Car Hire.

Dómsvald

Allur ágreiningur í þessum almennu skilmálum eða í tengslum við notkun þeirra verður leystur af notanda og fulltrúa í sátt, annars verður þeim leyst fyrir þar til bæran dómstól í Reykjavík. Deilan fer eftir lögum Íslands.

Kaflafyrirsagnir í þessum almennu skilmálum eru aðeins settar inn í þeim tilgangi að gegnsæi og hefur engin áhrif á innihald og túlkun einstakra ákvæða eða samningsins. Skilmálar þessir hafa verið gefnir út á ensku, íslensku og á tilteknum öðrum tungumálum. Komi upp ágreiningur um merkingu og / eða túlkun hvers og eins á mismunandi þýðingum þessara almennu hefur enska útgáfan forgang. Ef misræmi er á milli texta á öðrum tungumálum og enskra texta þessara skilmála, skal enski textinn vera valinn.

Þessir almennu skilmálar hafa verið í gildi síðan 15. September 2020 og eru birtir á heimasíðu www.orbitcarhire.com

10) Hugverkaréttindi

Allar upplýsingar og gögn innan bókunarkerfisins, þar með talið efni, texti, grafík, myndir, vörumerki, uppbygging síðu, takkar, grafískarmyndir og tölvunarkóðar eru höfundarréttarvarin og / eða háð IP réttindum og eru þeir aðeins í boði fyrir einkanotkun notanda. Það er bannað að breyta, endurgera eða dreifa þeim.

Bókunarkerfið getur aðeins verið notað í einkanotum en ekki viðskiptar tilgang nema það sé gefið skriflegt leyfi frá fulltrúa.

11) Persónuvernarstefna

Notandinn er upplýstur og samþykkir að hans / hennar persónu upplýsingar og kredit kort, sem er safnað saman af bókunarkerfinu, er meðhöndlað í samræmi við gildandi löggjöf sem gildir á Íslandi, með tilliti til ákvæða í persónuverndarstefnunni.

12) Fyrirvari

Notandinn samþykkir að ef brotið er á skuldbindingum samkvæmt 3. gr. Almennu skilmálanna geti fulltrúi án fyrirvara sagt upp samning við notandann. Fulltrúinn framkvæmir afpöntunina með því að láta notandann vita með tölvupósti.

13) Breytingar á almennum skilmálum

Fulltrúinn getur gert breytingar og / eða viðbætur við þessa almenna skilmála og persónuverndarstefnu. Notandanum verður tilkynnt um slíkar breytingar á vefsíðunni www.orbitcarhire.com eða í gegnum bókunarkerfið.

Notandinn sem samþykkir ekki breytingar og / eða viðbætur við þessa almenna skilmála og / eða persónuverndarstefnu mun þurfa að afbóka hans / henna bókun/bókanir innan þriggja daga fyrir fyrirhugaðan gildistökudag breyttra og / eða viðbót almennra skilmála, annars verður litið svo á að hann samþykki breytingar og / eða viðbætur við almenna skilmála. Það sama gildir um allar breytingar eða viðbætur hjá bílaleigufyrirtækinu.

Gefið út af:

Orbit Car Hire ehf.Lyngás 18, 210 Garðabær, Ísland, skráð hjá héraðsdómi í Reykjavík, Kennitala 550920-1660, heimasíða: www.orbitcarhire.com, tengiliðapóstur: customerservice@orbitcarhire.com.

Dagsetning á útgáfu almennra skilmála: 15 September 2020

Gildistökudagur á almennum skilmálum: 15 September 2020.